OPĆI UVJETI

UVJETI I PRAVA KORIŠTENJA
Ovi uvjeti i prava korištenja definiraju način zaštite privatnosti posjetitelja i kupca internet stranica www.bestoffruits.eu (u daljnjem tekstu: Stranica) od strane posjetitelja. Tvrtka Best of Fruits j.d.o.o. iz Zagreba, sjedište: Sisačka cesta II. odvojak 35D, OIB: 34762579469, (u daljnjem tekstu: Tvrtka) je vlasnik Stranice. Ovi uvjeti se ne odnose na cjelokupno poslovanje s tvrtkom Best of Fruits j.d.o.o. već samo na internet stranice www.bestoffruits.eu.

SADRŽAJ
Tvrtka zadržava u svakom trenutku pravo mijenjanja i ažuriranja Stranice kao i izmjena i dopuna Uvjeta i prava korištenja Stranice bez potrebe obavještavanja stalnih, privremenih ili novih korisnika i/ili posjetitelja. Posjetitelji bi stoga trebali periodički provjeravati Uvjete i prava korištenja. Korištenjem Stranice nakon eventualnih izmjena i/ili dopuna prihvaćate ih bez obzira da li ste s njima upoznati ili ne.

ODGOVORNOST
Odgovornost Tvrtke je ograničena do vrijednosti kupljene robe u trenutku plaćanja. Tvrtka ne preuzima odgovornost niti će biti odgovorna za bilo kakve gubitke ili štete prouzročene samim proizvodima ili savjetima/informacijama/podacima prikazanim na Stranici. Tvrtka nije odgovorna za bilo kakvu pogrešku u tekstu, slici, linkovima ili bilo kojem drugom djelu sadržaja. Cjelokupan sadržaj Stranice je prikazan u najboljoj namjeri, ali Tvrtka ostavlja mogućnost nenamjerne pogreške i ovime upozorava korisnike da to imaju u vidu, a korisnici korištenjem Stranice prihvaćaju takvu mogućnost.

AUTORSKA PRAVA
Sav materijal koji uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, logo, audio i video i druge nespomenute dijelove sadržaja Stranica su vlasništvo Tvrtke ili Tvrtka ima i zadržava pravo korištenja. Nije dozvoljeno njihovo kopiranje, citiranje, presnimavanje, objavljivanje, distribuiranje ili bilo koji drugi način korištenja bez dopuštenja Tvrtke, a u skladu sa Zakonom o intelektualnom vlasništvu.
ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA
Posjećivanjem i korištenjem Stranica prihvaćate komunikaciju elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.
Ukoliko posjetitelj ili korisnik nema e-mail adresu ili unese netočnu ili zbog tehničkih razloga ne može primati e-mail Tvrtka nije dužna na drugi način pokušati obavijestiti korisnika o samoj narudžbi kao niti o eventualnim drugim detaljima vezanim uz narudžbu, dostavu, plaćanje, povrat sredstava, reklamaciju i slično.

NAČINI I UVJETI KUPNJE:
KUPNJA
Uvjeti kupnje definiraju način i uvjete postupka naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe koja se nalazi i prodaje na Stranici. Prodavatelj robe ponuđene na ovim stranicama je Tvrtka, a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine (Stranice) koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.
Sve su cijene izražene u kunama i uključuju PDV.
Kupnju Proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zatražiti samo njegovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu zatražiti kupnju Proizvoda samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

NARUČIVANJE
Robu je moguće naručiti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje elektronskim obrascem na Stranici, a Kupac o istoj dobiva obavijest na e-mail adresu. Ukoliko Prodavatelj iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može navedene u narudžbi, a o roku i/ili nemogućnosti isporuke ostatka će pismenim putem na e-mail adresu obavijestiti Kupca. Kupac može prihvatiti ili otkazati isporuku preostalih artikala. Odluči li se Kupac na otkazivanje preostalog djela narudžbe, prodavatelj će mu vratiti novac najkasnije u roku od 7 radnih dana od zaprimanja odluke o otkazivanju i to uplatom na račun.

PLAĆANJE
Naručene artikle s troškovima dostave Kupac može platiti:
• pouzećem (u gotovini prilikom primitka),
• gotovinom prilikom direktnog posjeta tvrtci Best of Fruits j.d.o.o.
• uplatom na račun prema zaprimljenoj ponudi na osnovu narudžbe (virmana).

POTVRDA NARUDŽBE
Obavijest o potvrdi narudžbe Kupac će primiti na e-mail adresu unesenu u elektronski obrazac.

POŠTARINA
Za sve proizvode koji u opisu na dnu imaju istaknutu besplatnu dostavu, ne naplaćuje se poštarina. Ostale poštarine se naplaćuju prema cjeniku službe isporučitelja, ovisno o načinu isporuke i težini proizvoda.

DOSTAVA
Dostava naručene robe vrši se uglavnom, ali ne i uvijek brzom kurirskom službom, osobnom dostavom, putem kioska Tiska ili sl. Kupac ostavlja Prodavatelju isključivo pravo izbora načina dostave.
Sve zaprimljene narudžbe biti će otpremljene prvi sljedeći radni dan. Dostava na cijelom području RH (osim otoka) u pravilu traje između 48 i 72 sata (ne računajući pritom dan same narudžbe, neradne dane i praznike).
Ukoliko roba nije na raspolaganju, Prodavatelj će kupca obavijestiti telefonski, usmeno ili na e-mail adresu o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Odluči li se Kupac na otkazivanje narudžbe, a roba je već plaćena, prodavatelj će vratiti novac uplatom na račun Kupca najkasnije u roku od 7 dana od dana primitka uplaćenog iznosa.
Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati (vidi REKLAMACIJA) dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 5 radnih dana od dana predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od poštanske ili kurirske službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Ukoliko Kupac ili ovlašteni preuzimatelj prilikom same dostave ne bude na adresi dostave roba će se privremeno zadržati u poštanskom uredu ili kod lokalne/regionalne jedinice kurirske službe, a o čemu Kupcu treba biti ostavljena obavijest sa točnim podacima. Ukoliko Kupac ne podigne pošiljku s pošte ili kurirske službe u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća Prodavatelju, a Kupac je u tom slučaju dužan namiriti sve troškove dostave i ostale slične nastale troškove. Ukoliko Kupac koji nije zaprimio robu ponovno naruči robu na Stranici Tvrtka zadržava pravo odbijanja daljnjeg procesuiranja narudžbe kao i pravo naplate poštanskih troškova od prethodnog slanja nepreuzete robe.
Tvrtka prestaje biti odgovorna za naručenu i plaćenu robi u trenutku preuzimanja robe od strane kurirske službe. Tvrtka ne može garantirati i odgovarati za brzinu i uspješnost dostave od strane kurirske službe niti je spremna snositi bilo kakve posljedice vezane uz istu.

POVRAT ROBE / REKLAMACIJA
Prem zakonu o zaštiti potrošaća kupac ima pravo na povrat/reklamaciju neispravne ili robe s greškom u roku od 7 dana. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na mail: info@bestoffruits.eu nakon čega će Prodavatelj dati Kupcu upute o daljnjem postupanju. Prodavatelj će u najkraćem mogućem roku Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos ukoliko nije moguće realizirati zamjenu. Prodavatelj ne uvažava Kupcu pravo na reklamaciju u slučaju da je roba: oštećena nestručnim rukovanjem ili upotrebom; da je roba evidentno korištena i ispravna ili djelomično potrošena i ispravna; oštećena jer se Kupac nije pridržavao uputa za korištenje; oštećena mehanički fizičkim putem. Također reklamaciju nije moguće izvršiti ukoliko Kupac i računom i garantnim listom (za proizvode sa određenim periodom garancije) ne može dokazati da je roba kupljena upravo na Stranici i kada.
Za električne uređaje vrijede uvjeti koje je uvoznik uređaja naveo u jamstvenom listu uređaja.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI
Tvrtka smatra vašu privatnost kao i zaštitu vaših osobnih podataka svojim prioritetom. Tvrtka se obvezuje čuvati u tajnosti sve informacije i podatke o posjetiteljima Stranica. Pristupom i korištenjem Stranica prihvaćate postupke i mjere zaštite privatnosti, ali i da ne preuzimamo i ne snosimo odgovornost za bilo kakvu eventualnu zlouporabu navedenih podataka od strane treće osobe ukoliko ista do njih dođe bez našeg znanja i/ili volje.

OSOBNI PODACI
Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Best of Fruits j.d.o.o. sazna tijekom vašeg korištenja Best of Fruits. Tvrtka se obvezuje da će vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju Stranica, a kako bi vam omogućili korištenje svih opcija koje one pružaju. Tvrtka će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati bez vašeg znanja trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

REGISTRACIJA I PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA
Tvrtka prikuplja vaše osobne podatke prilikom vaše registracije na www.bestoffruits.eu(Stranicu). Svaki posjetitelj ima mogućnost registracije. Registracija na www.bestoffruits.eu internet trgovini potrebna je kako bi se posjetiteljima omogućila kupovina artikala. Isto tako služi u svrhu praćenja košarica tijekom pretraživanja proizvoda te u svrhu spremanja podataka o proizvodima korištenjem različitih opcija. Kao posjetitelj i informativni korisnik Stranice niste se dužni registrirati i možete izabrati da se ne registrirate i time ne ostavite svoje osobne podatke, međutim u tom slučaju nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internet trgovine na Stranici. U slučaju da od Tvrtke zatražite odregistraciju, Tvrtka se obvezuje da će sa Stranica i iz Registra ukloniti sve vaše osobne podatke koji su uneseni prilikom registracije i korištenja Stranica.

PITANJA I SUGESTIJE
Imate li kakvih pitanja, nejasnoća ili prijedloga za ili o Stranici, Tvrtki ili Uvjetima i pravima korištenja Stranice, molimo Vas da nas kontaktirate putem: e-maila: info@bestoffruits.eu

Copyright © Best of fruits, Web page is maintained by <a href="http://studio-zona.com">Studio Zona</a>